سرفصل مشاوره‌های مرکز برای شرکت‌های دارای تأییدیه نانومقیاس و یا دارای پرونده جاری در واحد بررسی مقیاس رایگان است. سایر متقاضیان می‌توانند با پرداخت حق مشاوره از خدمات پیشخوان‌ها استفاده نمایند. سقف استفاده رایگان از خدمات پیشخوان مشاوره برای شرکت‌های واجد شرایط دو ساعت در ماه برای هریک از سرفصل‌های پیشخوان مشاوره است و استفاده بیشتر از این خدمات منوط به تأیید واحد امور فناوران و شرکت‌ها خواهد بود. برای مشاهده سرفصل‌های مشاوره و جزئیات بیشتر آن می‌توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه بفرمایید.

همچنین شرکت‌های دارایی تأییدیه دانش‌بنیان از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌توانند به صورت رایگان از خدمات مشاوره صادرات بهره‌مند گردند. سقف استفاده رایگان از خدمات پیشخوان مشاوره برای شرکت‌های واجد شرایط 10 ساعت در سال است و استفاده بیشتر از این خدمات منوط به تأییدیه کریدور صادرات خواهد بود. در صورت نیاز شرکت‌ها به استفاده از خدمات مشاوره فراتر از 10 ساعت، می‌تواند با پرداخت حق مشاوره از خدمات پیشخوان‌ها بهره‌مند گردند. برای مشاهده سرفصل‌های مشاوره و جزئیات بیشتر آن می‌توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه بفرمایید.